Digitální Akademie Pro SENiory

Pomáháme seniorům bezpečně a plnohodnotně zvládnout on-line služby jako jsou nákupy v internetových obchodech, služby internetového bankovnictví (e-banking), on-line služby lékařů a zdravotních pojišťoven (e-health) nebo také elektronických služeb obcí, úřadů a státu (eGOV).

O projektu

Co je DAPSEN a jak funguje

DAPSEN – Digitální Akademie pro SENiory je vzdělávací platforma a  pomoc pro seniory, kteří se chtějí naučit bezpečně používat nejrůznější on-line služby jako je např. nakupování potravin přes Rohlík.cz, Košík.cz nebo vyzvednutí léků na e-Recept z Pilulka.cz, Dr.Max, Benu apod.

Pomocí srozumitelných videonávodů, on-line kurzů s mentory a zkušebních demoverzí aplikací, si budou moci senioři „nanečisto“ a podle svého tempa vyzkoušet prostředí a používání aplikací a současně si osvojit potřebné digitální dovednosti a bezpečnostní návyky.

Bezpečné osvojení a praktický nácvik při používání on-line služeb významně přispívá k obav seniorů z používání e-služeb a tím přispívá k vyšší míře jejich samostatnosti a kybernetické bezpečnosti.

digitální prostředí

Proč Digitální akademie pro seniory

„Nápad vytvořit on-line vzdělávací platformu speciálně pro seniory vznikl na základě osobních zkušeností se stárnoucími rodiči, pro které představuje používání stále většího množství nových digitálních služeb značný problém. Silné obavy a nedůvěra starších osob vůči používání on-line služeb nepramení však pouze z neznalosti služeb samotných, ale rovněž ze složitosti uživatelského prostředí a celkové přehlcenosti funkcemi, které dnešní aplikace nabízejí. Pomyslné nůžky mezi technickými možnostmi on-line aplikací a schopnostmi uživatelů digitální služby efektivně a bezpečně využívat, se tak stále více rozevírají a vzniká tak pomyslný "digitálně-adopční dluh" poskytovatelů on-line služeb vůči společnosti, který se snažíme s pomocí komunity řešit.“
Michal Sládek Zakladatel DAPSEN

Zapojte se!

Klíčovým předpokladem úspěšného fungování projektu DAPSEN je širší spolupráce a rozvoj digitální komunity seniorů. Tu začínáme společně vytvářet jak aktivním zapojením seniorů samotných, tak i zapojením mladých lidí a studentů, kterým digitální problémy seniorů nejsou lhostejné, a kteří se chtějí na zlepšování digitálních dovedností seniorů aktivně podílet a stát se tak jejich digitálními mentory nebo ještě lépe jejich "digitálními vnoučaty".

Chci se stát mentorem

Váš tip!

Zapojit se můžete i tak, že nám zašlete tip na službu, o které si myslíte že bychom se jí měli věnovat. Vaše tipy vyhodnocujeme a často zmiňované on-line služby zařadíme.

Staňte se partnerem projektu

Vedle rozvoje digitální komunity seniorů je pro nás zásadní partnerská spolupráce jak s poskytovateli vlastních on-line služeb tak i s dalšími organizacemi, které se zaměřují na péči a rozvoj seniorů.

Sociální partneři / ikona

Sociální partneři

V rámci projektu DAPSEN navazujeme na práci organizací, které se aktivně věnují seniorům a pomáhají jim se zvládnutím práce na internetu, s nastavením jejich mobilního telefonu či tabletu a rádi bychom je oslovili k navazující spolupráci v oblasti:

 • identifikace klíčových on-line služeb, jejichž pochopení a bezpečné užívaní seniory nejvíce trápí,
 • identifikaci digitálních dovedností, které senioři potřebují, ke zvládnutí např. samostatného on-line nákupu nebo vyzvednuti e-receptu,
 • přípravy vzdělávacích programů a -line kurzů, které pomohou seniorům se zvládnutím internetu a bezpečným používáním on-line služeb.

Technologičtí partneři / ikona

Obchodní partneři

Zaměřujeme se na spolupráci s konkrétními poskytovateli on-line služeb jako jsou e-shopy, banky, e-lékárny, zdravotní pojišťovny, úřady apod.

Cílem spolupráce je:

 • vývoj společných edukačních řešení jako jsou dema, video návody, on-line semináře apod., podporující uživatele při bezpečném používání on-line služeb daného poskytovatele (obchodního partnera),
 • technická a vývojová podpora při integraci edukačních řešení poskytovatele do širšího vzdělávacího ekosystému DAPSEN.

Proč se stát partnerem projektu?

Ve vztahu k sociálním partnerů je to především:
 • pomoc s duševním rozvojem klientů,
 • zvýšení samostatnosti seniorů a menší závislosti na okolí,
 • řešení programové náplně v podobě nabízených seminářů a vzdělávacích kurzů dle potřeb seniorů.
Ve vztahu k poskytovatelům on-line služeb se jedná o:
 • zajištění dodatečné adopční podpory konzervativnější části klientů, přispívající k jejich přechodu do nových digitálních kanálů a celkovému zvýšení zájmu o používání on-line služeb,
 • identifikaci problémových míst on-line aplikací na základě datových analýz nejčastějších problémů (pain points) seniorních uživatelů,
 • možnost spolupráce a testování u nově nasazovaných on-line služeb a řešení z pohledu UX a CX (focus group).

Významnou oblast spolupráce zapojení firem a státu vnímáme také v oblasti Corporate Social Responsibility v kontextu zodpovědného přístupu podnikání a zodpovědného a bezpečného poskytování on-line služeb klientům.

Chci se stát partnerem projektu
Projekt je účastníkem Laboratoře Nadace Vodafone